TESİSİMİZ

Firmamıza yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen Numunelerin, buğday kalitesini ve özelliklerini belirlemek amacıyla Laboratuarımızda hektolitre, rutubet, gluten, gluten indeks, düşme sayısı, sedimantasyon gibi bazı ürün kalite kontrol testleri yapılmaktadır. Laboratuar sonuçlarına göre, alım ve depolama koşulları programlanır.

 Farklı kalite ve özellikteki buğdaylar, üretimi planlanan un'un cinsine göre, Gıda Mühendislerimizce dozajlama makinelerinde karışım oranları ayarlanmaktadır. Teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak; hava, su, titreşim, ağırlık, renk farkı vs. gibi parametreleri ile Buğdayın temizlenmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.

Temizleme İşlemindeki amaç; kaba pislikler, yabancı maddeler, kırık buğdaylar, taşlar gibi üretim esnasında bulunmaması gereken materyalleri ayırmaktır. Bu tür yabancı maddeler ve onların bileşimleri, buğdayın bileşiminden farklı olduğu için unun rengini, bileşimini ve ürün kalitesini bozmaktadır.

 Dane suyu miktarının ayarlanması yani tavlama işlemi buğday tanesine belirli miktarda ve sürede ortama su ilave etmek sureti ile yapılmaktadır. Ancak Danenin İstenen su miktarını absorbe etmesi zaman, sıcaklık, buğdayın fiziksel yapısı ve nem miktarına bağlıdır. Uygun koşullarda yapılan tavlama işlemi ile istenilen düzeye çıkarılan dane su miktarı, buğdayı öğütmeye elverişli duruma getirir. Tavlama işlemi ile kabuğa yumuşaklık ve elastikiyet verilir.

 Temizlenmiş ve Tavlanmış buğday, vals adı verilen makine'ye (soğutulmuş çelik silindirler) gelir ve öğütme işlemi başlar. Öğütülme işlemi, vals lerde unu kepekten sıyırma ve irmikleri un haline dönüştürme ve devamında, hava ile taşıma sistemi yardımıyla değişik mikronlardaki eleklere ulaştırılarak tasnifi işleminin bütünüdür.Üretilen un, özelliklerine göre sınıflandırılarak hijyenik ortamlarda depolanır.

YUKARI